Rozliczenia roczne osób poniżej 26. roku życia mogą być skomplikowane nie tylko dlatego, że ulgę dla młodych wprowadzono w trakcie roku podatkowego.
Przepisy nie wyjaśniają również, czy należy ją stosować tylko do polskich dochodów, czy również zagranicznych. W sytuacji gdy młody podatnik zarabiał tylko w Polsce, nie ma to znaczenia, bo jeżeli jego dochody przekroczą w roku 85 528 zł, to opodatkowaniu będzie podlegała jedynie nadwyżka ponad tę kwotę. Inaczej jest, jeżeli taka osoba zarabia nie tylko w kraju, lecz uzyskuje także dochody za granicą, do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia. Wprawdzie przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu na podstawie ulgi dla młodych nie uwzględnia się przychodów zwolnionych od podatku dochodowego, ale dochód zagraniczny, do którego ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia, nie jest dochodem zwolnionym od PIT. Czy w takim przypadku podatnik powinien więc pomniejszyć o kwotę zwolnioną na podstawie ulgi dla młodych jedynie dochód uzyskany w Polsce? Rozwiązanie takie wydaje się logiczne i zgodne z celem ulgi abolicyjnej. Ale może jednak należy pomniejszenie przychodu o kwotę zwolnioną stosować chronologicznie do okresu uzyskiwania przychodów przez podatnika? W tym przypadku przychody uzyskiwane od początku roku byłyby wolne od podatku do czasu uzyskania limitu 85 528 zł. Po przekroczeniu tego limitu przychody podlegałyby opodatkowaniu bez względu na to, gdzie zostały uzyskane. – Zastosowanie takiego podejścia prowadziłoby do nieuzasadnionych różnic w podatku rocznym tylko ze względu na to, w jakiej kolejności podatnik uzyskiwał dochody krajowe i zagraniczne – zwraca uwagę doradca podatkowy Mariusz Makowski.
Poprosiliśmy Ministerstwo Finansów o rozstrzygnięcie tej kwestii, ale do dnia zamknięcia numeru nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi. ©℗ C4