Firma, zwana tu faktorantem, uzyskuje w ten sposób dostęp do gotówki jeszcze przed terminem płatności zapisanym na fakturze. Faktor, czyli wyspecjalizowany podmiot świadczący usługi faktoringowe, zarabia na swojej prowizji (czasem też i innych opłatach).
Faktoring jest działalnością o dość złożonym charakterze. Stosując kryterium dotyczące ryzyka wyróżnia się: