Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych wprowadza rozwiązania prawne umożliwiające restrukturyzację i wcześniejszą spłatę długu jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie mechanizmów prawnych służących zwiększeniu ich bezpieczeństwa finansowego.

Izba wysłucha też - na wniosek klubu Kukiz'15 - informacji premiera ws. "powiązań rodzinnych osób zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego, spółkach komunalnych, ministerstwach, instytucjach podległych poszczególnym ministrom, prezesowi Rady Ministrów albo Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub nadzorowanych przez te podmioty, spółkach Skarbu Państwa oraz instytucjach Unii Europejskiej z politykami obecnego oraz poprzedniego obozu władzy, a także z osobami pełniącymi kluczowe funkcje w wymienionych instytucjach, mającymi wpływ na ich politykę kadrową". (PAP)