"Życzę państwu (...) żeby edukacja cały czas była edukacją ku myśleniu, a nie ku zakuwaniu, żeby była edukacją ku rozumieniu świata, a nie uczeniu się jak ten świat wygląda według jakiejś jedynie słusznej koncepcji. Myśmy już to kiedyś przerabiali" - powiedział wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński do nagrodzonych nauczycieli.

Życzył im też, by edukacja była zawsze związana z wartościami. "Wartości, które uważamy za podstawowe są stałe i niezmienne. Natomiast bardzo często jest tak, że budzą się, czy są wybudzane z drzemki upiory, które nie są nowymi upiorami, nowymi bytami w naszej przestrzeni. One były od lat, ale w tej chwili wybudzone ze snu podnoszą głowy. Szkoła warszawska nie może być w tej sytuacji obojętna, musi uczyć odróżniania kolorów, musi widzieć, co ma kolor brunatny, a co ma kolor ciepły, przyjazny, bo to jest niesłychanie ważne, i musi robić wszystko, by młodzi warszawiacy też dostrzegali owe kolory i co się za nimi kryje" - zaapelował wiceprezydent.

Jak mówił, wobec tej kwestii "nie można być trochę takim, a trochę takim, tu nie ma żadnego symetryzmu". "Niestety to, co się dzieje wokół nas wyraźnie pokazuje zjawiska, których kiedyś się wstydziliśmy i powinniśmy się wstydzić nadal. Jeśli o tym zapomnimy, jeśli to się nam nie uda uzyskać, to będziemy mieli za lat kilka, kilkanaście poczucie klęski. Bo być może, dzisiaj sobie tego nie uświadamiamy, znajdziemy się w takim miejscu, w którym tak na prawdę nikt nigdy nie chciałby się znaleźć" - zaznaczył Paszyński.

Jak podkreśla stołeczny ratusz "Nagrody Prezydenta Warszawy to podziękowanie za efektywne nauczanie i wychowywanie młodych ludzi, za opracowanie i wdrażanie autorskich programów, inspirowanie i przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach, rozbudzanie i rozwijanie talentów artystycznych i sportowych uczniów. Nagrodzeni są także ci, którzy swój czas poświęcają uczniom z trudnościami w nauce, potrzebującym pomocy i wsparcia".

Warszawska radna, przewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny Małgorzata Żuber-Zielicz (PO) powiedziała dziennikarzom, że otrzymali je nauczyciele i pedagodzy ze wszystkich typów szkół i placówek oświatowych ze wszystkich dzielnic miasta.

Nagrody prezydenta są przyznawane od 10 lat. Do tej pory władze Warszawy uhonorowały 1200 nauczycieli. Pieniądze przeznaczone na ten cel w latach 2006-2018 to ponad 6 mln zł.

W stołecznych publicznych szkołach i przedszkolach pracuje ponad 30 tys. nauczycieli. To dobrze wykształcona, doświadczona kadra, która dba o jakość edukacji w placówkach. 38,6 procent to nauczyciele dyplomowani, 27,7 procent – mianowani. Najwięcej nauczycieli pracuje w szkołach podstawowych (17,2 tys.) i w szkołach ponadpodstawowych (7,8 tys.).

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest 14 października, w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego w Europie ministerstwa oświaty - która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Wprowadzono go w 1982 r., w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia Nauczyciela.(PAP)

autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka