"Wiem, że my tutaj Dubaju nie zbudujemy, nie będziemy budować kilometrowej wysokości gmachów. Ale zadałem sobie takie pytanie, czy nie dałoby się na tej ziemi, a także na ziemiach pogranicznych wobec Podkarpacia zbudować polskiej Bawarii" - mówił Kaczyński.

"Bawaria była przed wojną najbiedniejszą częścią, albo przynajmniej jedną z najbiedniejszych części Niemiec. Ale już od dziesięcioleci jest jednym z najbogatszych krajów niemieckich, dokonała ogromnego postępu" - podkreślił szef PiS Kaczyński. Jak dodał, Bawaria była również krajem katolickim i przywiązanym do tradycyjnych wartości - co, stwierdził, upodabnia ją do Podkarpacia.

"Przecież zasoby kulturowe - te wynikające z religii, z przywiązania do tradycji - to są zasoby ogromnie istotne. To są zasoby, w oparciu o które można naprawdę zbudować bardzo wiele" - podkreślił prezes PiS.

Przywołał również projekt międzynarodowej drogi Via Carpatia, która miałaby przebiegać m.in. przez Podkarpacie. Kaczyński zauważył, że jeżeli plan ten zostanie zrealizowany, "to położenie tej ziemi będzie wyjątkowo wręcz korzystne".

Jak zauważył prezes PiS, choć dzisiaj Podkarpacie jest na 12 miejscu wśród polskich województw jeśli chodzi o PKB na głowę, to ma ono również tradycje przemysłowe.

"To jest też potężna siła, do tego można się odwołać. Tylko trzeba chcieć i trzeba zrobić pewne rzeczy, których dotychczas nie zrobiono, np. wybudować - poza Via Carpatia - infrastrukturę drogową i kolejową, bo tutaj jest z tym nie najlepiej. Przecież przy współpracy między samorządami a władzą rządową to można zrobić" - stwierdził.