Za przyjęciem nowelizacji opowiedziało się 238 posłów, 179 było przeciwnych, a 10 wstrzymało się od głosu.

Jednocześnie większość posłów odrzuciła dwie poprawki zgłoszone przez PO. Pierwsza z nich zakładała odrzucenie projektu noweli w całości, a druga, by zmienić nazwę noweli na ustawę "o prywatyzacji Polskiej Agencji Prasowej".

Tuż przed głosowaniem nowelizacji głos zabrał wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. "Państwo próbujecie zrobić aferę z sytuacji normalnej, sytuacji racjonalizowania funkcjonowania spółek Skarbu Państwa" - oświadczył wicepremier zwracając się do posłów opozycji.

"To po was została spółka, która jest wydmuszką, spółka, którą pozbawiliście gazety +Rzeczpospolita+. Sprywatyzowaliście wy ją, sprzedaliście ją swoim ludziom, zamordowaliście wolną gazetę, tak wygląda wolność prasy w waszym wydaniu. My teraz porządkujemy po was i żeby wzmocnić państwową Polską Agencję Prasową łączymy ją ze spółką, która pozostała po tym, co żeście zrobili państwo" - dodał.

Gliński zapewniał ponadto, że "Polska potrzebuje odpowiednio wzmocnionej finansowo, poważnej agencji prasowej reprezentującej naszą rację stanu". "Insynuacje różnych osób o tym, że mamy do czynienia z prywatyzacją, są zwykłym kłamstwem" - podkreślił wicepremier.

W sierpniu br. PAP oraz PWR zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu spółek handlowych poinformowały o planowanym połączeniu, gdzie spółką przejmującą miałaby być Agencja. Połączenie ma zostać przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przejmującej o 22 mln zł poprzez emisję akcji nieuprzywilejowanych. (PAP)

autor: Rafał Białkowski