W poniedziałek w Warszawie rozpoczęła się konferencja Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie na temat praw człowieka. Spotkanie organizuje Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) z siedzibą w Warszawie. Zajmuje się ono m.in. monitorowaniem procesów wyborczych w ramach OBWE.

Czaputowicz w sesji otwierającej konferencję powiedział, że to "bardzo ważne, by członkowie OBWE zaimplementowali swoje zobowiązania do wprowadzenia dbałości o prawa człowieka". Dodał, że wolne wybory, fundamentalna wolność i rządy prawa zapobiegają takim zjawiskom, jak rasizm, ksenofobia, nietolerancja i dyskryminacja oraz zapewniają równe prawa dla kobiet i mężczyzn. "Są to kluczowe tematy tej konferencji" – powiedział. Zaznaczył, że w tym roku Polska obchodzi 100-lecie odzyskania niepodległości, co przypomina o tym, "że wolność wymaga odpowiedzialnych działań całego społeczeństwa i pełnej współpracy wszystkich jego członków w procesie demokracji".

"Skomplikowana historia Polski i nasza udana transformacja udowadniają, że efektywna demokratyczna instytucja zapewniająca podstawowe wolności takie, jak wolność prasy, wolność zgromadzeń i silne społeczeństwo ma duży wpływ na ekonomiczny rozwój i stabilność polityczną" – podkreślił.

Według organizatorów w tegorocznej konferencji w Warszawie bierze udział około 1,5 tys. przedstawicieli rządowych oraz działaczy na rzecz praw człowieka z państw członkowskich i partnerskich OBWE. Celem dwutygodniowej konferencji jest przegląd zobowiązań przyjętych przez rządy państw członkowskich "z zakresu fundamentalnych praw i wolności człowieka, demokracji, tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji".

Jak zapowiadają organizatorzy, w tym roku poruszone zostaną m.in. problemy wolności mediów, praw migrantów, rasizmu, ksenofobii, nietolerancji i dyskryminacji.

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie jest kontynuatorką Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE), której idea powstała w latach 60. ub. wieku. Celem OBWE jest umacnianie bezpieczeństwa i współpracy. Działa w trzech wymiarach: bezpieczeństwa polityczno-wojskowego, ekonomiczno-środowiskowego i ludzkiego. Deklaracje i decyzje podejmowane w ramach OBWE zapadają na zasadzie konsensusu, mają charakter polityczny i nie są prawnie wiążące.

Głównymi zadaniami Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka są monitorowanie wyborów, szkolenia członków komisji wyborczych oraz obserwatorów krajowych i międzynarodowych, przegląd krajowych legislacji, pomoc w budowie instytucji demokratycznych i wzmacnianie niezależności mediów. (PAP)

Autor: Marcin Chomiuk