Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia, w trzy miesiące od tego terminu, czyli 3 lipca, w stan spoczynku przechodzą z mocy prawa sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia. Mogą oni dalej pełnić swoją funkcję, jeśli w ciągu miesiąca od wejścia w życie nowej ustawy, czyli do 2 maja, złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a prezydent RP wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego SN. W SN orzeka obecnie 74 sędziów, spośród których 27 osiągnęło ten wiek.

Część sędziów SN, którzy ukończyli 65. rok życia nie złożyło oświadczeń lub nie przedstawiło zaświadczeń lekarskich.

I prezes SN Małgorzata Gersdorf przyjęła we wtorek zaproszenie na godz. 16 na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą wystosowane przez Kancelarię Prezydenta

Kopcińska w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie we wtorek podkreśliła, że nowelizacja ustawy o SN wchodzi w życie. "Szliśmy do wyborów z obietnicą zmiany w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości. To Polacy oczekiwali tych zmian" - dodała.

Dopytywana o wtorkowe spotkanie prezydenta Dudy z I prezes SN Małgorzatą Gersdorf odpowiedziała, że przepisy (ustawy o SN) weszły w życie i obowiązują. "Jeżeli ktoś kwestionuje, czy ustawa jest zgodna z konstytucją czy nie - tak jak to robią posłowie opozycji - to proszę zapytać, dlaczego przez cztery miesiące nie zgłosili do TK tej ustawy, który jest jedynym właściwym (organem) do orzekania, czy jest przepis prawa sprzeczny z konstytucją czy też nie" - stwierdziła rzeczniczka rządu.

Pytana o przejście w stan spoczynku sędziów w wieku 65 lat, Kopcińska powiedziała: "W czym sędzia jest inny od zwykłego obywatela?. Gdzie byli wtedy sędziowie, kiedy podwyższony został wiek emerytalny, mimo że nie zgadzali się na to Polacy?".

I prezes SN Małgorzata Gersdorf, która już ukończyła 65. rok życia, powiedziała wcześniej, że "nie złożyła i nie złoży" wniosku do prezydenta ws. dalszego zajmowania stanowiska sędziowskiego i funkcji prezesa SN. "Konstytucja gwarantuje mi to stanowisko, bardzo zaszczytne, na sześć lat i nie widzę powodu, żebym miała zgłaszać się do władzy wykonawczej z prośbą, to w ogóle nie wchodzi w grę" - podkreśliła Gersdorf.

W czwartek Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN jednogłośnie przyjęło uchwałę mówiącą, że sędzia Gersdorf pozostaje zgodnie z Konstytucją RP I prezesem SN do 30 kwietnia 2020 r.