Jak podkreślił wiceminister, zarówno Komisja, jak i rząd w Warszawie widzą "potrzebę reform i sfinansowania nowych celów np. w zakresie bezpieczeństwa, ale nie kosztem polityki spójności, czy polityki rolnej".

"Gdyby budżet zależał tylko od dobrego porozumienia Brukseli i Warszawy, o kompromis byłoby bardzo łatwo. Sytuacja polityczna w niektórych państwach członkowskich jest jednak na tyle trudna, że zbliżające się negocjacje będą bardzo trudne" - dodał Szymański. Ocenił przy tym, że ograniczenie pieniędzy unijnych na skutek Brexitu jest "tylko jednym z problemów", jakie stoją przed uczestnikami negocjacji ws. wieloletnich ram finansowych UE po roku 2020.

Komisarz Oettinger od połowy 2017 r. spotyka się z premierami, ministrami finansów i ministrami spraw zagranicznych państw członkowskich, aby zapoznać się z ich stanowiskiem ws. przyszłych Wieloletnich Ram Finansowych UE po 2020 r. Dotychczas odwiedził 21 krajów.

Podczas poniedziałkowej wizyty w Warszawie Oettinger spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim, rozmawiał ponadto także z wiceministrami finansów Piotrem Nowakiem i Tomaszem Robaczyńskim. Po południu rozmawiali m.in. o przyszłości finansów Unii Europejskiej, w tym wspólnotowego budżetu po 2020 r.

Jak poinformowała kancelaria premiera, podczas spotkania szefa rządu z unijnym komisarzem ds. budżetu i zasobów strona polska przedstawiła najważniejsze polskie postulaty dotyczące przyszłego budżetu wspólnoty. Premier - poinformowano - "wskazał, że Polska opowiada się za ambitnym budżetem UE, który będzie uwzględniał pozytywne efekty generowane przez politykę spójności i Wspólną Politykę Rolną".

Również przedstawiciele Ministerstwa Finansów - jak poinformowano w komunikacie resortu - podkreślili na spotkaniu z komisarzem UE, że Polska popiera przyjęcie ambitnego budżetu UE po roku 2020. "Konieczne jest także znalezienie równowagi między finansowaniem nowych wyzwań a tradycyjnymi politykami UE, takimi jak polityka spójności i Wspólna Polityka Rolna. Zwrócili także uwagę na kwestie związane z zarządzaniem budżetem UE, w tym na konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu środków w kolejnych, rocznych budżetach UE" - poinformował resort finansów.

W poniedziałek po południu komisarz Oettinger wziął udział w posiedzeniu połączonych sejmowych komisji: do spraw Unii Europejskiej oraz komisji finansów publicznych.