Radni gminy Szumowo przyjęli oświadczenie dotyczące zarządzeń zastępczych wojewody podlaskiego. Zdecydowali, że nie będą skarżyć tych zarządzeń na drodze administracyjnej, ale jednocześnie zobowiązali wójta do przygotowania projektów uchwał o zmianie nazw ulic.

"Na nazwy neutralne, niebudzące kontrowersji w środowisku lokalnym, po wcześniejszych konsultacjach z mieszkańcami Szumowa, których zmiany dotyczą" - napisali radni w oświadczeniu udostępnionym w poniedziałek PAP.

Rada zaznaczyła, że nada ulicom takie "własne neutralne nazwy" po uzyskaniu uprzedniej zgody IPN i wojewody (wymaga tego grudniowa nowelizacja ustawy dekomunizacyjnej).

Przed miesiącem wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski zmienił nazwy dwóch ulic w Szumowie oraz po jednej w Białymstoku, Wiźnie i Zambrowie. Mówił wtedy dziennikarzom, że podejmując decyzję o nowych patronach ulic, chciał, by upamiętnione zostały osoby zasłużone dla walk o wolność kraju, w tym takie, które są znane jedynie lokalnie.

W Szumowie ulica XXX-lecia zmieniła nazwę na sierż. podchorążego Zygmunta Przeździeckiego - uczestnika wojny obronnej we wrześniu 1939 roku, potem partyzanta. W czerwcu 1944 roku Przeździecki brał udział w akcji odbicia 400 więźniów w Łomży, kilka dni później poległ w bitwie żołnierzy podziemia z wojskami niemieckimi w okolicach Czerwonego Boru.

W tym samym mieście dotychczasowa ulica im. Bolesława Podedwornego zmieniła nazwę na kapitana Antoniego Kozłowskiego. W uzasadnieniu zarządzenia przywołano stanowisko IPN o tym, że Podedworny był po II wojnie światowej "wysokim funkcjonariuszem komunistycznego państwa i działaczem satelickiego wobec komunistycznej partii Stronnictwa Ludowego i Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego".

"Członkiem PZPR nie był, ale funkcjonował w strukturach władzy komunistycznej na bardzo istotnych stanowiskach" - mówił wtedy wojewoda Paszkowski.

Nowy patron, kpt. Antoni Kozłowski, to żołnierz miejscowego podziemia niepodległościowego. W uzasadnieniu zarządzenia przywołano m.in. akcję z czerwca 1944 roku, gdy oddział Akcji Specjalnej NSZ pod dowództwem kapitana Kozłowskiego odbił z rąk niemieckich 30 osób w akcji pod Cydzynem oraz uwolnienie więźniów w Łomży. Podobnie jak Zygmunt Przeździecki, Kozłowski również poległ w bitwie partyzantów z Niemcami w okolicach Czerwonego Boru.

"Mieszkańcy nie są zadowoleni z tych zmian (nazw ulic - PAP). Tym bardziej, że osoby, które zostały nam narzucone, nieznane są tu nikomu. Pan wojewoda twierdził, że to są lokalni bohaterowie. Przyznam, że nie są znani tutaj" - powiedział PAP wójt Szumowa Jarosław Cukierman.

"Uważam, że nie powinniśmy popadać ze skrajności w skrajność, a ustawa dekomunizacyjna przynosi więcej szkody niż pożytku. Bo to my, wójtowie, bierzemy na swoje barki decyzje, powiem szczerze - nie do końca uzasadnione i nie do końca mądre" - dodał.

Powiedział też, że samorząd gminy nie miał żadnych wątpliwości co do nazw ulic w Szumowie, więc nie występował o opinie do IPN.

Pytany, jakie działania podejmie wobec stanowiska rady powiedział, że jest zobowiązany do zorganizowania konsultacji z mieszkańcami na temat zmian nazw. Cukierman poinformował też, że proponowane przez samorząd własne, neutralne nazwy ulic, to Hotelowa i Bankowa.

"Wstrzymuję się z oceną tej sytuacji, ale wstępnie mogę powiedzieć, że taka decyzja trudno by mi przyszła, jeżeli miałbym ją podjąć" - powiedział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, pytany przez PAP o zamiary samorządu.

W jego ocenie, nowi patroni ulic w Szumowie, to bohaterowie warci upamiętnienia. "Oprócz tego, że my wykonujemy tę funkcję dekomunizacyjną, również utrwalamy pewne ważne wydarzenia, daty, postaci" - dodał wojewoda.

Odnosząc się do wcześniejszych nazw i postaci Bolesława Podedwornego powiedział, że jest wielu "różnego rodzaju bohaterów, których warto przypomnieć lub upamiętnić i wiedzę o nich upowszechniać, niż odwoływać się do postaci kontrowersyjnych".

"To nie wyklucza badań historycznych, pisania książek, niuansowania pewnych sytuacji. Natomiast my tutaj mówimy o postaciach, które będą przykładami dla przyszłych pokoleń" - dodał Bohdan Paszkowski.(PAP)

autor: Robert Fiłończuk