W środę w połączonych komisjach Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej odbyło się pierwsze czytanie dwóch projektów poselskich, dotyczących ochrony praw lokatorów. W obu projektowanych nowelizacjach najważniejszym punktem jest wydłużenie do 31 grudnia 2019 okresu, w którym to na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku.

Projekty uzasadniano tym, że zgodnie z obowiązującym art. 32 ustawy z czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, jedynie do końca 2017 r. gminy miały obowiązek zapewnienia najemcom lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki. Warunkiem było opłacenie czynszu regulowanego.

W projekcie autorstwa Rafała Trzaskowskiego (PO) zaproponowano, aby nowelizacja weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Z kolei projekt Pawła Lisieckiego (PiS) zakłada objęcie swym zakresem okresu od 1 stycznia 2018 roku. "To rozwiązanie spowodowane jest koniecznością objęcia regulacją ewentualnych sytuacji, (...) które mogły mieć miejsce od 1 stycznia 2018 roku, do dnia wejścia w życie ustawy" - zauważył Lisiecki.

Komisja postanowiła wspólnie rozpatrywać oba projekty, a jako tzw. bazowy wybrano projekt przedłożony przez Lisieckiego.

Przedstawiciele Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu zwrócili uwagę, że określenie czasu obowiązywania noweli z datą wsteczną jest rozwiązaniem krytykowanym przez Trybunał Konstytucyjny. Będzie też zaskakiwało gminy. Przyznali jednak, że jest to uzasadnione w sytuacjach, gdy chodzi o realizację innej wartości konstytucyjnej, uznanej za ważniejszą. Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju także poparli to rozwiązanie. "Interes społeczny w tym przypadkach jest, bo zagrożone jest zdrowie, a czasami życie lokatorów, w związku z fatalnym stanem budynków, w których zamieszkują" - powiedziała zastępca dyrektora departamentu mieszkalnictwa w resorcie inwestycji i rozwoju Eliza Chojnicka.

Projekt trafi pod obrady plenarne Sejmu. Posłem sprawozdawcą został wybrany Piotr Uściński (PiS). (PAP)

autor: Mariusz Polit

edytor: Jacek Ensztein