Za odrzuceniem złożonego przez klub Kukiz'15 projektu noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych głosowało 225 posłów, przede wszystkim z klubu PiS, który złożył wniosek o odrzucenie.

Przeciw było 198 posłów, wstrzymało się ośmiu.

Celem projektu, jak mówił podczas czwartkowej debaty przedstawiciel wnioskodawców Błażej Parda (Kukiz'15), była waloryzacja o wartość inflacji kwoty kosztów uzyskania przychodów w PIT, przysługującej pracownikom.

Autorzy projektu argumentowali, że wysokość kosztów uzyskania przychodu dla pracowników jest zamrożona od 2007 r. Tymczasem - podkreślali - w warunkach inflacji, która za ostatnie 10 lat wynosiła ok. 22 proc., zamrożenie kwoty kosztów uzyskania przychodów w praktyce skutkowało podwyżką podatku dla pracowników.

Brak waloryzacji tego parametru PIT od 2007 r., według klubu Kukiz'15, kosztował zatem Polaków ok. 4 mld zł.

Obecnie, jak przypomnieli autorzy, kwota kosztów uzyskania przychodów przysługujących pracownikom wynosi odpowiednio: do 1335 zł rocznie dla pracowników z jedną umową o pracę; do 2002 zł 5 gr dla pracowników zatrudnionych na więcej niż jednej umowie o pracę; do 1668 zł 72 gr dla pracowników dojeżdżających do miejsca zatrudnienia, którzy nie otrzymują tzw. dodatku za rozłąkę; do 2502 zł 56 gr dla pracowników zatrudnionych na więcej niż jednej umowie o pracę, dojeżdżających do miejsca zatrudnienia, którzy nie otrzymują tzw. dodatku za rozłąkę.

Posłowie Kukiz'15 zaproponowali podniesienie wszystkich tych kwot o skumulowaną wartość inflacji za okres od 2008 do 2016 r. W myśl projektu do portfeli obywateli miało trafić w sumie dodatkowe ponad 520 mln zł.

Projektowi był przeciwny klub PiS, a także rząd. Wiceminister finansów Leszek Skiba przekonywał podczas czwartkowej debaty, że podnoszenie kosztów uzyskania przychodu to gorsze rozwiązanie, niż podniesienie kwoty wolnej, co zostało niedawno przegłosowane. Bo podniesienie kwoty wolnej, argumentował, przyniesie podatnikom dodatkowe 650 mln zł, czyli więcej, niż oferuje projekt Kukiz'15. "Stąd stanowisko rządu jest negatywne" - zaznaczył Skiba. (PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz

edytor: Jacek Ensztein