Taki dialog jest - jak pisze Łukaszenka - "fundamentem dla dalszego rozwoju współpracy dwustronnej w różnych dziedzinach". Jego zdaniem, należy w maksymalnym stopniu zrealizować niewykorzystany potencjał relacji dwustronnych.

11 listopada Polska obchodzi Narodowe Święto Niepodległości.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)