Rozwiązania oparte o odnawialne źródła energii i najnowsze technologie są koniecznością w czasach zwiększającego się zapotrzebowania na energię. Kluczową sprawą jest też uzyskiwanie efektywności i niezależności energetycznej. Nowoczesne rozwiązania przeznaczone dla miast pojawią się w strefie Smart City. Wystawcy EEA zaprezentują urządzenia, akcesoria, technologie służące uzyskiwaniu i wykorzystywaniu zielonej energii.

Podczas towarzyszącej targom dwudniowej konferencji "Smart City - nowoczesne technologie w służbie mieszkańców miast" pojawią się m. in. tematy takie jak: strategie smart city w polskich miastach, mobilne usługi miejskie i transport w miastach przyszłości, projektowanie przestrzeni miejskich, elektromobilność. Partnerem strategicznym strefy i konferencji Smart City został Związek Miast Polskich. Konferencja jest współorganizowana z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wstęp jest bezpłatny.

Targi Energy Expo Arena 2017 zyskają międzynarodowy wymiar dzięki warsztatom „Innowacyjne rozwiązania dla małych i średnich biogazowni” (Innovative solutions for small and medium biogas plants) organizowanym we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz instytutami naukowymi z Niemiec i Szwecji. Celem warsztatów jest integracja podmiotów gospodarczych i jednostek naukowych zainteresowanych współpracą oraz rozwojem obiecujących technologii w sektorze małych i średnich biogazowni, a także wspólne rozwiązywanie problemów i poszukiwanie nowych rozwiązań dotyczących tematyki biogazowej. Warsztaty są organizowane w ramach projektu Research Coordination for a Low-Cost Biomethane Production at Small and Medium Scale Applications (Record Biomap).

Energy Expo Arena odbędzie się w centrum targowo-konferencyjnym Expo Mazury w Ostródzie w dniach 29-30.11.2017. Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie targowe! Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.energyexpo.pl.