Szef resortu i marszałek byli pytani o nadwyżkę budżetu w kontekście dodatkowych środków na zdrowie. Ministerstwo Finansów podało w środę, że nadwyżka budżetu po sierpniu br. wyniosła 4,9 mld zł. Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki zapewnia, że to rezultat działań rządu, a nie kreatywnej księgowości.

"Informacje, które docierają do nas z Ministerstwa Finansów, zadają kłam tym, którzy mówili, że nie można. (...) To dobrze dla Polski i Polaków. Będą rozmawiał z ministrem Morawieckim, z panią premier, aby jakaś część z nadwyżki została przekazana do budżetu służby zdrowia. To, że te pieniądze w systemie zdrowia są potrzebne, wiemy wszyscy" – powiedział dziennikarzom marszałek.

"Cieszymy się wszyscy, że wynik finansów publicznych jest korzystny. Nie ma żadnych kontrowersji, że część tych środków będzie dedykowana zdrowiu" – wskazał minister.

Radziwiłł przypomniał, że w Senacie trwają prace nad ustawą o szczególnych rozwiązaniach, zapewniających poprawę jakości świadczeń opieki zdrowotnej i ich dostępności, zwaną specustawą zdrowotną. Na jej podstawie do systemu opieki zdrowotnej trafi dodatkowe 281,8 mln zł. Środki mają zostać przeznaczone na sprzęt i aparaturę medyczną, m.in. dla ośrodków onkologicznych, a także na unowocześnienie możliwości diagnostycznych i terapeutycznych wybranych dziedzin medycyny – pediatrii i chirurgii dziecięcej oraz onkologii.

Minister przypomniał, że niezależnie od specustawy wystąpił o zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia o 323,7 mln zł. Pieniądze mają zostać przeznaczone na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla jednostek podległych i nadzorowanych przez ministra zdrowia (szpitali klinicznych, szpitali ogólnych, instytutów badawczych, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej i regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa).

Szef MZ poinformował, że zwiększone zostaną środki na zakup szczepionek do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych m.in. przeciwko pneumokokom – o kwotę ok. 96 mln zł.

Minister Radziwiłł przypomniał, że w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na ten rok o 764 mln zł została zwiększona pozycja dotycząca świadczeń opieki zdrowotnej. Pieniądze będą przeznaczone na sfinansowanie - jeszcze w tym roku - dodatkowych operacji usunięcia zaćmy, wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego lub biodrowego, wykonanie diagnostyki obrazowej w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

"Te ponad 760 mln zł przeznaczymy na, mówiąc w skrócie, wykupienie kolejek. Myślę, że pod koniec tego roku w znacznej mierze uda się bardzo zredukować kolejkę do operacji zaćmy, jak i operacji wstawiania endoprotez stawu kolanowego i biodrowego, a także do zaawansowanej technologicznie diagnostyki, np. tomografii" – zapowiedział minister.

Minister dodał, że trwają uzgodnienia dotyczące przekazania – jeszcze w 2017 r. – dodatkowych środków (ok. 1–1,5 mld zł) z budżetu państwa dla Narodowego Funduszu Zdrowia na sfinansowanie nadwykonań świadczeń opieki zdrowotnej.

"Jeżeli te wszystkie pieniądze zsumujemy, to osiągamy kwotę prawie 3 mld zł i to jest potężny zastrzyk dla służby zdrowia, który pokazuje jednoznacznie, (...) co rząd zamierza zrobić z nadwyżką" – powiedział. "Rząd jest czuły na potrzeby służby zdrowia i duża część tych środków będzie przeznaczona na potrzeby tych pacjentów" – dodał.

Katarzyna Lechowicz-Dyl (PAP)