Poniżej odpowiedzi osób deklarujących zamiar wzięcia udziału w wyborach.

2015 2017
Wyniki wyborów I II III IV V VI VII VIII IX
Prawo i Sprawiedliwość 37,6 37 40 37 37 39 42 38 42 44
Platforma Obywatelska RP 24,1 16 17 19 26 26 21 22 20 19
Kukiz’15 8,8 8 8 9 9 7 9 8 8 8
Nowoczesna Ryszarda Petru 7,6 9 9 8 5 5 4 5 6 6
Sojusz Lewicy Demokratycznej 7,55* 6 5 4 4 4 4 5 4 3
PSL 5,13 5 3 5 4 4 3 3 4 5

* Wyniki dotyczące KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

Badanie przeprowadzono w dn. 7-14 września na liczącej 985 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.