Będzie to pierwszy magazyn podziemny Gaz-Systemu i ma powstać w Świątkowie w województwie kujawsko-pomorskim.

Artur Zawartko, wiceprezes Gaz-Systemu powiedział podczas rozpoczynania wierceń, że magazyn "Damasławek" pozwoli spółce poszerzyć zakres świadczonych usług. "Dzięki tej inwestycji będziemy mogli zoptymalizować wykorzystywanie naszej infrastruktury gazowej. Przełoży się to bezpośrednio na korzyści dla uczestników rynku gazu w Polsce" - dodał wiceprezes cytowany w komunikacie.

Wiercenia zostaną wykonane przez polską firmę G-Drilling. Powstaną dwa place wiertnicze oddalone od siebie o około 700 metrów.

Wykonane zostaną dwa otwory do głębokości ok. 1800 metrów pod poziomem terenu. Wiertnie będą pracować 24 godziny na dobę przez około 4-5 miesięcy. Dzięki nim zostanie pobrany rdzeń do badań laboratoryjnych, których wyniki m.in. pozwolą podjąć decyzję o przydatności wysadu solnego na potrzeby podziemnego magazynu gazu.

Decyzja biznesowa o budowie podziemnego magazynu gazu zapadnie w przyszłym roku po ostatecznym odbiorze prac badawczo-rozpoznawczych i analizach ekonomiczno-inwestycyjnych. (PAP)