Zasadniczo każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego i płatnego urlopu, udzielanego nieprzerwanie w minimalnym wymiarze dwóch tygodni. Jednak są grupy pracowników, które mogą liczyć na dłuższy wypoczynek.