Gabriel jest kandydatką bułgarskiego rządu na stanowisko komisarz ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa. We wtorek przesłuchiwały ją komisje przemysłu, badań naukowych i energii, kultury, prawna, wolności obywatelskich oraz rynku wewnętrznego PE.

Bułgaria od stycznia br. nie miała komisarza, gdyż wiceprzewodnicząca KE z tego kraju Kristalina Georgiewa, która odpowiadała za budżet i zasoby ludzkie, z początkiem roku przeszła do Banku Światowego.

Gabriel na wstępie podkreśliła, że będzie pracować nad dokończeniem budowy jednolitego rynku cyfrowego w UE. „Jakie jest największe wyzwanie? To postawienie obywateli i ich praw z powrotem w centrum dyskusji nad jednolitym rynkiem cyfrowym” – oświadczyła.

Opowiedziała się za swobodnym przepływem danych w UE, ale nie określiła, jakie regulacje w tym zakresie zamierza przyjąć Komisja Europejska. Zaznaczyła, że trwają prace nad dokumentem, który ma odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób wprowadzić rozwiązania umożliwiające swobodny przepływ treści online.

Dodała, ze zamierza współpracować w tym zakresie z wiceszefem KE Andrusem Ansipem, PE i Radą UE. „Jest sporo do zrobienia w kwestiach takich jak cyberbezpieczeństwo, wzrost i zatrudnienie, kultura, ochrona danych i gospodarka cyfrowa. (…) Żaden sektor nie ominie gospodarki cyfrowej” – mówiła.

Podkreśliła, że jej priorytetem w średnim terminie będzie dalsze znoszenie opłat roamingowych, kwestia przenoszenia treści w internecie, wykorzystanie częstotliwości radiowych do rozwoju internetu szerokopasmowego, prawa autorskie i cyberbezpieczeństwo.

Jeden z europosłów pytał m.in., czy kandydatka popiera przekształcenie Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) w unijną agencję. Obecnie BEREC złożony jest z szefów krajowych organów regulacyjnych z każdego kraju UE. Gabriel opowiedziała, że potrzebna jest dalsza dyskusja, ponieważ w UE istnieją rozbieżne stanowiska na ten temat.

Wypowiedziała się także przeciwko "przeregulowaniu" rynku tzw. platform internetowych (online platforms). Wskazała, że w tym zakresie jest przestrzeń do dialogu. W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski w Strasburgu przyjął rezolucję, w której podkreśla, że portale internetowe zajmujące się sprzedażą czy oferujące usługi muszą lepiej chronić swoich użytkowników. Zdaniem europosłów, potrzebne jest nowe prawo, które zwiększy w UE ich ochronę. Platformy internetowe to np. portale aukcyjne, sklepy internetowe czy serwisy oferujące przejazdy oraz wynajem pokoi hotelowych.

Gabriel podkreślała podczas spotkania z europosłami, że zależy jej na tym, aby PE był częścią dialogu w pracach nad najważniejszymi kwestiami w UE.

Gabriel zasiada w Parlamencie Europejskim od 2009 r. jako europosłanka chadeckiej Europejskiej Partii Ludowej.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)