Wiceminister zapowiedział, że kryteriami, które będą musiały spełnić nagrodzone prace będą m.in. obiektywizm i rzetelność, a także zrozumiały sposób przedstawienia polskich dziejów.

"Chcemy, żeby na rynku dotyczącym historii Polski pojawiało się coraz więcej dzieł obiektywnie ukazujących naszą historię, podkreślam, nie wybielających, tylko po prostu przedstawiających uczciwie naszą historię" - mówił Dziedziczak na konferencji.

"Mamy taką historię, że możemy się nią chwalić, generalnie polska historia w dużej mierze jest historią pozytywną, chwalebną i wystarczy ją przedstawiać w sposób obiektywny, bez ubarwień; już wtedy wypadniemy korzystnie w oczach innych" - zaznaczył.

Wiceszef MSZ ocenił jednocześnie, że w konsekwencji okresu, kiedy Polska znajdowała się za żelazną kurtyną, konieczne jest intensywne włączenie się w budowanie narracji dotyczącej naszego kraju i regionu.

Odnosząc się do pierwszej kategorii konkursu, czyli obcojęzycznej pracy dotyczącej dziejów Polski, Dziedziczak podkreślił ponadto, że ministerstwo chce "docenić tych autorów, przecież obcokrajowców, którzy pochylają się nad historią Polski, chcą ją przedstawić w sposób uczciwy, chcą ją przedstawić w sposób, który niekiedy - niestety - odkłamywałby nieprawdziwe informacje, jakie są o Polsce".

Sekretarz Rady Dyplomacji Historycznej, wicedyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ Krzysztof Strzałka zaznaczył z kolei, że nagroda ma przyczynić się do "spopularyzowania historii Polski za granicą". Dodał, że zgodnie z planami resortu dyplomacji nagrodę wręczyć ma szef MSZ w ramach obchodów Dnia Służby Zagranicznej 16 listopada.

Z kolei celem drugiej kategorii konkursu, w której wybrana ma zostać, najlepsza praca polskojęzyczna poświęcona historii polskiej polityki zagranicznej i dyplomacji, jest - jak zaznaczył Dziedziczak - "pokazanie etosu polskiego dyplomaty, polskiego pracownika służb konsularnych".

"Chcemy wydobyć kolejne postacie osób służących państwu polskiemu, służących wspólnocie narodowej, zwłaszcza będziemy tutaj akcentować tych, którzy działali w polskich służbach dyplomatyczno-konsularnych w okresie II Rzeczypospolitej, w okresie II wojny światowej; chcemy także wydobyć osoby, które służyły działającemu zgodnie z polską konstytucją i z polskimi przepisami w państwie polskim na obczyźnie" - mówił wiceszef MSZ.

Jak dodał, nagrodzona praca powinna też ukazywać obecnym dyplomatom i urzędnikom postacie, które "mogą inspirować do służby Polsce".

W ramach konkursu przewidziane jest ponadto wyróżnienie dla wydawców, którzy "w sposób szczególny" angażowali się w publikacje prac w języku obcym dotyczących historii Polski.

Jak powiedział Strzałka, konkurs objąć ma prace wydane w 2015 i 2016 r.

Pytany o inne działania odnoszące się do sfery dyplomacji historycznej Dziedziczak poinformował również, że MSZ pracuje obecnie nad nowym podręcznikiem przeznaczonym dla Polaków za granicą, który "będzie wskazywał, jak w sposób czytelny, jasny, umiejętny, przekazać nasze dzieje".

Jak podały służby prasowe MSZ, Rada Dyplomacji Historycznej została powołana przez szefa MSZ w lipcu ub.r. jako "ciało doradcze w kwestiach szerzenia wiedzy o polskiej historii za granicą oraz wypracowywania rekomendacji i propozycji działań dla polskich placówek zagranicznych".

Radzie przewodniczy wiceminister Dziedziczak, a do udziału w jej pracach zostali zaproszeni przedstawiciele m.in. Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Historii Polski, Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Powstania Warszawskiego, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Fundacji Reduta Dobrego Imienia i Fundacji Ośrodka Karta oraz kierownicy komórek organizacyjnych MSZ.