W tym roku miasto Radom planuje wyemitować obligacje komunalne o wartości nominalnej 32,7 mln zł, w 2018 r. - 36,3 mln zł.

Zdaniem skarbnika miasta Sławomira Szlachetki, emisja obligacji komunalnych jest korzystna dla gminy ze względu na uproszczoną procedurę konkursową wyboru emitenta oraz szerokie zainteresowanie rynkowe ofertami jednostek samorządu terytorialnego. Poza tym - według władz Radomia - oprocentowanie w przypadku obligacji jest zwykle niższe niż w przypadku kredytów komercyjnych.

Prezydent miasta Radosław Witkowski wyjaśnił, że celem emisji obligacji jest spłata wcześniejszych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych przez poprzednie władze Radomia kredytów i pożyczek.

Wartość nominalna jednej obligacji ma wynosić 1000 zł. Wykup obligacji jest planowany na lata 2019-2028. Zgodnie z planami prezydenta miasta ma być sfinansowany z dochodów własnych i przychodów budżetu gminy. (PAP)