Związkowcy PKP zakończyli akcję protestacyjną na Dworcu Warszawa Zachodnia. Dw. Centralny był pośrednio zablokowany.

Ruch pociągów powoli wraca do normy

Protestujący kolejarze blokowali wszystkie tory kolejowe Dworca Warszawa Zachodnia w kierunku Dworca Warszawa Centralna. Początkowo zajmowali tylko jeden tor. W demonstracji uczestniczy ponad 500 związkowców.

Związkowcy przepuścili jeden skład kolejki WKD

Najpierw kilkanaście osób zaczęło biec w kierunku jadącego z normalną prędkością pociągu WKD z Dworca Warszawa Zachodnia w kierunku centrum. Kiedy jednak pociąg zaczął gwałtownie hamować i zatrzymał się, związkowcy wycofali się i przepuścili skład.

Jeden z pociągów WKD, jadący z centrum w kierunku Dw. Zachodniego, zatrzymał się, a podróżni musieli wysiąść i pójść torami w kierunku Dw. Zachodniego.

Związkowcy zapowiedzieli, że po zakończeniu akcji złożą petycję do prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Według informacji uzyskanych od kolejarzy, nie zamierzają oni prowadzić akcji na Dworcu Centralnym

Zarząd PKP podkreśla, że protest był niezgodny z prawem.

Emerytury pomostowe mają objąć ok. 250 tys. osób

Prawo do wcześniejszego odejścia na emeryturę utraci ok. 750 tys. osób, wśród nich m.in. artyści, dziennikarze, część kolejarzy. Ustawa o emeryturach pomostowych ma wejść w życie 1 stycznia 2009 r.