Artykuły na temat: "zarząd spółki"

26 stycznia 2018 r.

Odwołanie członka zarządu usprawiedliwia wypowiedzenie umowy, ale bez winy pracownika

2 grudnia 2017 r.

Jak prawidłowo sporządzić pozew o stwierdzenie nieważności uchwały zarządu sp. z o.o

31 października 2017 r.

Jak elastycznie ustalić liczbę członków zarządu

17 października 2017 r.

Jedyny członek zarządu powiadomi KRS o rezygnacji. Eksperci: Problem pozostaje

15 sierpnia 2017 r.

Niezaspokojenie wierzyciela najczęściej popełnianym przestępstwem przez członków zarządu

14 marca 2017 r.

Co trzeba zmienić, gdy wspólnicy przechodzą z zarządu do rady

31 stycznia 2017 r.

Kiedy przedawnia się roszczenie o wypłatę wynagrodzenia za posiedzenie zarządu

13 grudnia 2016 r.

Jak finansować działalność spółki z pożyczek od członków zarządu

OPIS SYTUACJI: Bestbox sp. z o.o. jest prężnie rozwijającym się producentem opakowań do żywności. W ostatnim czasie realizacja bieżących zamówień od stałych klientów wymagała wykorzystania wszystkich maszyn i sprawnego zarządzania grafikiem pracy obsługujących je pracowników. Dyrektorowi sprzedaży udało się pozyskać nowego klienta, który złożył duże zamówienie. Prezes zarządu spółki będący jednocześnie wspólnikiem większościowym poprosił o przeprowadzenie szczegółowej analizy w celu rozplanowania produkcji w taki sposób, aby zmieścić się w terminie realizacji i nie zawieść stałych klientów spółki. W trakcie spotkania z prezesem zarządu dyrektor produkcji wyraził obawę, że nawet gdyby spółka zatrudniła dodatkowych operatorów, zdolności produkcyjne mogą nie wystarczyć. Aby zrealizować wszystkie zamówienia, konieczne byłoby wykorzystanie pełnej mocy produkcyjnej parku maszynowego. Jeśli natomiast choć jedna maszyna uległaby awarii, spółka narażona byłaby na poważne opóźnienia. W ocenie dyrektora produkcji najbardziej wskazanym rozwiązaniem byłaby rozbudowa parku maszynowego o kolejną jednostkę produkcyjną. Pozwoliłoby to na zmniejszenie eksploatacji maszyn, którymi spółka już dysponuje, i uwolnienie się od ryzyka wynikającego z potencjalnego wyłączenia którejś z nich z produkcji. Za zakupem nowej maszyny przemawiało również to, że nowe modele zużywają mniej energii i charakteryzują się lepszymi parametrami prędkości pracy i zużycia materiałów. Prezes spółki postanowił sprawdzić możliwości sfinansowania zakupu nowej maszyny. W tym celu zorganizowano spotkanie z dyrektorem finansowym spółki Anną Jasińską oraz radcą prawnym Moniką Puławską.