Artykuły na temat: "śmieci"

12 września 2017 r.

Jak zgodnie z prawem uznać odpad za produkt uboczny

13 sierpnia 2017 r.

Kara za niedotrzymanie terminu unieszkodliwienia odpadów nie zależy od stopnia winy

29 lipca 2017 r.

Gmina nie zwolni mieszkańców z opłat za śmieci, jeżeli w uchwale nie ma stosownego zapisu

Reklama