W tym roku odbywa się tylko Szkoła Letnia II stopnia. Wcześniej przez 10 lat była możliwość uczestnictwa w Międzynarodowej Szkole Letniej "Nauczanie o Holokauście" I stopnia.

Jak wyjaśniła PAP koordynatorka Szkoły Katarzyna Kopff-Muszyńska, w najbliższych latach organizowana będzie tylko Szkoła II stopnia, ponieważ jest wielu absolwentów Szkoły I stopnia, którzy chcą kontynuować naukę na zajęciach II stopnia. „W tym roku mieliśmy cztery razy więcej zgłoszeń niż miejsc; przyjąć mogliśmy tylko 20 osób plus pięciu wolnych słuchaczy” – powiedziała koordynatorka i dodała, że do Szkoły I stopnia w ubiegłych latach zgłaszało się wiele osób ze zbyt wysokimi kwalifikacjami.

Szkoła Letnia II stopnia jest przeznaczona dla osób, które ukończyły I stopień. Podczas zajęć uczestnicy uczą się bardziej zaawansowanych metod nauczania o Holokauście.

Do Szkoły Letniej zakwalifikowały się osoby, które w swojej pracy wykazują się ponadprzeciętną aktywnością w zakresie nauczania i upamiętnienia Zagłady.

Uczestnicy będą zastanawiać się jak skutecznie przeciwdziałać współczesnemu antysemityzmowi i rasizmowi, jak rozmawiać z młodzieżą o trudnych kwestiach, np. o różnych postawach Polaków wobec Holokaustu; jak nauczając o Holokauście i prawach człowieka efektywnie korzystać z technologii IT, materiałów audiowizualnych; jak wykorzystywać lokalne miejsca pamięci w podejmowanych działaniach na rzecz przywracania pamięci i dziedzictwa żydowskiego.

Formuła zajęć będzie obejmować praktyczne warsztaty, konwersatoria, dyskusje panelowe.

Intencją organizatorów Szkoły Letniej II stopnia jest też stworzenie odpowiednich warunków do swobodnej dyskusji, wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

Głównymi organizatorami Szkoły są Centrum Badań Holokaustu UJ, Katedra UNESCO ds. Edukacji o Holokauście UJ, Fundacja Koret, fundacja Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość (Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft"). (PAP)