Premier powiedziała, że "konieczne jest uzyskanie kontroli nad przepływami migracyjnymi na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej i stworzenie ram bardziej wszechstronnej polityki migracyjnej". "Jesteśmy gotowi do wspólnej pracy nad propozycją dotyczącą utworzenia europejskiej straży granicznej i przybrzeżnej" - zadeklarowała. Oceniła, że kluczem do zmniejszenia presji migracyjnej jest współpraca z państwami trzecimi, na przykład z Turcją.

Na spotkaniu w Pradze premierzy krajów Grupy Wyszehradzkiej przyjęli wspólną deklarację w kwestii migracji. "To dobry dokument (...) który potwierdza zbieżny punkt widzenia państw V4 na politykę migracyjną" - oceniła premier. "Jeszcze raz chcę podkreślić, że musimy szukać rozwiązań europejskich (...) bo dzisiaj ten kryzys jest sprawą nas wszystkich" - powiedziała Beata Szydło.