Czechy zaczęły ustalać warunki przyjęcia pierwszej grupy uchodźców w ramach unijnych kwot. Jednorazowy system relokacji imigrantów został przyjęty przez ministrów spraw wewnętrznych Unii Europejskiej we wrześniu ubiegłego roku.

Jak poinformowało czeskie ministerstwo spraw wewnętrznych, obecnie trwają rozmowy na temat przyjęcia przez Czechy grupy trzydziestu uchodźców z ośrodków w Grecji i Włoszech.

Łącznie Czechy zostały zobowiązane do przyjęcia grupy liczącej 2961 osób.

Od początku dyskusji o kwotach Czechy nie zgadzały się z zaproponowanym systemem relokacji imigrantów. Jednak kiedy zapadała decyzja o wprowadzeniu takiego rozwiązania, premier Bohuslav Sobotka zadeklarował, że Czesi będą realizować ustalenia wrześniowego szczytu.

Czechy oceniają, że pomysł kwot jest nietrafiony, bowiem w walce ze skutkami kryzysu imigracyjnego o wiele ważniejsze jest zapewnienie ochrony zewnętrznych granic strefy Schengen.

Jednorazowe kwoty zakładały rozdzielenie między kraje unijne 160 tysięcy imigrantów, przebywających na południu Europy. Tymczasem do tej pory relokowano zaledwie 504 osoby.