Technicy będą sprawdzali, co się stało. Nie wiadomo, kiedy uda się przywrócić ogrzewanie w budynkach.

To druga awaria systemu ciepłowniczego w Krakowie od początku silnych mrozów. Od wczoraj rana do dziś ciepła nie miało około 17 tysięcy osób mieszkających w budynkach przy 57 ulicach. Wszystko przez rozszczelnienie się rury.