Prawie dwie trzecie respondentów nie wskazało żadnego polityka, który zasługiwałby na takie wyróżnienie. Liczniejszą grupę wśród nich - ponad jedną trzecią - stanowili badani, którzy nie interesują się polityką. 26 procent ankietowanych uznała, że żaden ze znanych im przedstawicieli sceny politycznej nie jest godny takiego tytułu.
W badaniu padło ponadto pytanie o tytuł polityka roku 2015 na arenie międzynarodowej.

13 procent respondentów wytypowało Angelę Merkel. Drugie miejsce w rankingu zajął prezydent USA Barack Obama, który otrzymał o 4 punkty procentowe mniej. Jeden na 25 badanych na człowieka roku 2015 wskazał prezydenta Rosji Władimira Putina.

Badanie przeprowadzono na liczącej 989 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.