Rośnie poparcie dla rządu. Z sondażu CBOS wynika, że odsetek zwolenników gabinetu Beaty Szydło wzrósł z 30 proc. w grudniu do 36 proc. obecnie. Przeciwnych rządowi jest 31 proc. respondentów - wobec 34 proc. miesiąc temu.

Znacząco lepiej niż miesiąc temu odbierana jest premier Beata Szydło. Zadowolenie z tego, że stoi ona na czele rządu, deklaruje 41 proc. ankietowanych, o 8 punktów procentowych więcej niż w grudniu. Niezadowolenie z urzędującej premier wyraża 40 proc. badanych, o 4 punkty mniej niż poprzednio.

Dotychczasowe wyniki działalności rządu dobrze ocenia 40% ankietowanych, źle - niewiele mniejsza grupa (37 proc.). Zadowolenie z rezultatów pracy rządu, podobnie jak stosunek do Beaty Szydło i jej gabinetu, różnicuje przede wszystkim orientacja polityczna i - w dalszej kolejności - religijność. Działania podejmowane przez obecny rząd doceniają w głównej mierze badani deklarujący prawicowe poglądy polityczne (66 proc.) oraz osoby najbardziej religijne - uczestniczące w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu (76 proc.). Popiera je także niemal połowa praktykujących religijnie raz w tygodniu (48 proc.). Krytycznie dotychczasową politykę rządu ocenia większość osób identyfikujących się z lewicą (64 proc.) i mniej więcej połowa spośród ankietowanych o orientacji centrowej (49 proc.), nieuczestniczących w praktykach religijnych (53 proc.) lub praktykujących sporadycznie (45proc.).

Politykę gospodarczą rządu nieco więcej osób ocenia negatywnie (44 proc., od grudnia spadek o 3 punkty procentowe) niż pozytywnie (41 proc., wzrost o 5 punktów).
Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 7-14 stycznia na liczącej 1063 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.