Większość Polaków żle ocenia działalność parlamentu, natomiast pozytywnie wypowiada się o pracy prezydenta. Wskazują na to wyniki najnowszego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej.

54 procent ankietowanych negatywnie oceniło działalność Sejmu, a 46 procent - Senatu. Odsetek ocen pozytywnych wynosi w obu przypadkach 29 procent. W porównaniu z sondażem grudniowym, odsetek pozytywnych ocen Sejmu wzrósł o 4 punkty procentowe, a Senatu o 2 punkty procentowe.
47 procent uczestników sondażu pozytywnie wypowiedziało się o działalności prezydenta Andrzeja Dudy. Przeciwnego zdania było 38 procent respondentów. W porównaniu z grudniem, odsetek ocen pozytywnych wzrósł o 4 punkty procentowe.

Sondaż przeprowadzono w dniach 7-14 stycznia na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski, liczącej 1063 osoby.