Wieczorny protest przed Senatem przeciw reformie sądownictwa

Wieczorny protest przed Senatem przeciw reformie sądownictwa.