Nie czuję odpowiedzialności politycznej za błędy przy reprywatyzacji - mówiła Hanna Gronkiewicz-Waltz, pytana o zwrot gruntów, odebranych na podstawie dekretu Bieruta. Prezydent Warszawy podkreśliła, że za sytuację w związku z reprywatyzacją w Warszawie odpowiadają przede wszystkim urzędnicy. Poinformowała, że do czasu uchwalenia tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej zostaną wstrzymane wszystkie zwroty nieruchomości.