- Tak jak spór między Ziobro a Dudą, tak spór między Macierewiczem i Dudą jest przepychaniem się w ramach tego samego obozu. Im nie chodzi o inną politykę, ideologię. Chodzi po prostu o wyrywanie sobie kawałka władzy. Moim zdaniem, ani jeden nie powinien być ministrem obrony, ani drugi nie powinien być prezydentem. I jeden i drugi nie dorośli do tego – ocenił Michał Kamiński, pytany o spór między Andrzejem Dudą i Antonim Macierewiczem.