Prezydent Andrzej Duda z 69 proc. poparciem jest liderem rankingu zaufania w badaniu CBOS. Premier Beata Szydło ma 56 proc. zaufania, a Paweł Kukiz - 51 proc. Z największą nieufnością spotyka się Antoni Macierewicz (55 proc.), Jarosław Kaczyński (48 proc,) i Grzegorz Schetyna (46 proc.) .

CBOS zauważa, że politykiem najbardziej powszechnie obdarzanym zaufaniem przez Polaków niezmiennie pozostaje prezydent Andrzej Duda. Listopadowe notowania prezydenta są jednak trochę słabsze od rejestrowanych w poprzednich miesiącach (w październiku prezydentowi ufało 74 proc. badanych). Zaufanie do głowy państwa wyraża obecnie 69 proc. ankietowanych, nie ufa mu zaś co piąty respondent (20 proc.); a 9 proc. wyraża wobec prezydenta obojętność.

Drugie miejsce na liście najczęściej obdarzanych zaufaniem polityków, również z bardzo dobrym wynikiem, zajmuje premier Beata Szydło. Zaufanie do szefowej rządu deklaruje 56 proc. ankietowanych, a nie ufa jej 31 proc.

Na trzeciej pozycji, z zaufaniem nieco ponad połowy ankietowanych lokuje się Paweł Kukiz (51 proc. deklaracji zaufania i 22 proc. – nieufności; nie zna go - 3 proc.).

Reklama

Na dalszych miejscach listopadowego rankingu zaufania znaleźli się: wicepremier Mateusz Morawiecki (48 proc. zaufania, 15 proc. nieufności i 20 proc. nieznajomości); piąte miejsce zajmuje minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro (45 proc. zaufania, 37 proc. nieufności i 2 proc. nieznajomości).

Reklama

Politykiem traktowanym z największą nieufnością przez Polaków jest niezmiennie szef MON Antoni Macierewicz. Brak zaufania do niego wyraża 55 proc. ankietowanych; ministrowi ufa 28 proc., 12 proc. deklaruje obojętność, 3 proc. nie zna szefa MON.

Drugie miejsce na liście polityków najczęściej budzących nieufność zajmuje prezes PiS Jarosław Kaczyński. Nie ufa mu 48 proc. badanych; zaufanie wobec niego wyraża 40 proc. respondentów. 10 proc. jest wobec niego obojętnych.

Trzecie miejsce w rankingu nieufności zajął lider PO Grzegorz Schetyna. Nie ufa mu 46 proc. badanych - 24 proc. ufa, 20 proc. wyraża obojętność, zaś 6 proc. go nie zna. Tuż za liderem PO, na czwartym miejscu w rankingu uplasował się szef Nowoczesnej Ryszard Petru, wobec którego nieufność deklaruje 42 proc. respondentów. Ufa mu 26 proc., obojętnych jest 18 proc., zaś 10 proc. deklaruje, że go nie zna.

Większy odsetek nieufności niż zaufania zanotował też minister środowiska Jan Szyszko. (36 proc deklaracji nieufności, 20 proc. - zaufania, 29 proc. nieznajomości) oraz lider SLD Włodzimierz Czarzasty (20 proc. deklaracji nieufności, 15 proc. zaufania. 42 proc. go nie zna).

Na kolejnych miejscach rankingu zaufania znaleźli się: minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska (39 proc. zaufania, 13 proc. nieufności i 33 proc. nieznajomości) oraz wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin (37 proc. zaufania, 23 proc. nieufności i 14 proc. nieznajomości). Szef MSWiA Mariusz Błaszczak cieszy się 36 proc. zaufaniem (30 proc. negatywnych wskazań, 17 proc. go nie zna).

31 proc. ankietowanych deklaruje zaufanie do szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza – jednego z najlepiej ocenianych liderów ugrupowań opozycyjnych - zauważa CBOS (13 proc. deklaracji nieufności i 35 proc. nieznajomości).

Szef MSZ Witold Waszczykowski otrzymał 31 proc. deklaracji zaufania, 28 proc. nieufności, 21 proc. odpowiedziało, że go nie zna. Zaufanie do wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego ma 25 proc. badanych; 20 proc. mu nie ufa, 37 proc. nie zna.

25 proc. ufa marszałkowi Senatu Stanisławowi Karczewskiemu (15 proc. – nieufności; nie zna go 45 proc. badanych); 24 proc. ufa marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu (22 proc. deklaracji nieufności, 36 proc. nieznajomości).

25 proc. badanych ma zaufanie do wiceszefowej Nowoczesnej Katarzyny Lubnauer (43 proc. deklaracji nieznajomości i 18 proc. – nieufności).

Zaufanie do szefa resortu zdrowia Konstantego Radziwiłła wyraziło 24 proc. badanych (28 proc. deklaracji nieufności, 30 proc. nieznajomości).

Po raz pierwszy uwzględniony w badaniu CBOS poseł Kukiz'15 Marek Jakubiak - polityk wciąż mało znany szerokiej publiczności (55 proc. deklaracji nieznajomości) - wśród identyfikujących go osób ma dobre notowania (23 proc. deklaracji zaufania i 7 proc. negatywnych wskazań).

Zaufaniem 21 proc. badanych cieszy się, poseł PO Rafał Trzaskowski. Nie zna go 50 proc. ankietowanych, choć jego rozpoznawalność wyraźnie wzrosła od ubiegłego miesiąca (o 13 pkt. proc.), co - jak podkreśla CBOS - należy łączyć z jego planowanym startem w wyborach na prezydenta Warszawy. 15 proc. badanych wyraża w stosunku do niego nieufność.

Mniejszym zaufaniem cieszy się nierozpoznawany przez ponad dwie trzecie respondentów i, co za tym idzie, oceniany przez bardzo wąską grupę badanych, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Zaufanie do niego deklaruje 15 proc. badanych, 7 proc. mu nie ufa.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 2–12 listopada 2017 roku na liczącej 1016 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.