"Jubileuszowa Sesja Rady Państw Morza Bałtyckiego w Wismarze, kończąca tegoroczne przewodnictwo Niemiec w Radzie, pokazała przede wszystkim jedność członków Rady wobec nowych wyzwań. Rada jednoznacznie potępiła w swojej wspólnej deklaracji działania Rosji na Ukrainie" - powiedział PAP ambasador RP w Berlinie Dariusz Pawłoś.

Rada "wyraziła solidarność z Kijowem oraz potwierdziła gotowość do jego dalszego wspierania" - podkreślił dyplomata.

"Strona polska również potwierdził gotowość Polski do dalszej współpracy z partnerami z regionu Morza Bałtyckiego, szczególnie w obliczu nowych zagrożeń" - zauważył Dariusz Pawłoś. "Nasz wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Gerwel podkreślił, że potrzebujemy współpracy regionalnej bardziej niż kiedykolwiek, szczególnie sektorowej, jak np. budowanie odporności naszego regionu, bo czasy są trudne i świadomość zagrożeń rośnie".

"Warto też wspomnieć, że Finlandia, która przejmie prezydencję w Radzie, po tym jak Rosja wystąpiła z tej organizacji, także chce się skupić na wzmacnianiu bezpieczeństwa regionu, tego miękkiego, który buduje naszą odporność nie tylko na kryzysy związane ze zmianami klimatu czy katastrofy, ale dezinformację, zagrożenia hybrydowe i zagrożenia dla podwodnej infrastruktury" - powiedział PAP polski ambasador.

"Ja osobiście cieszę się z faktu, że Dyrektor Generalny Stałego Sekretariatu Rady Państw Morza Bałtyckiego w Sztokholmie – Polak, ambasador Grzegorz Marek Poznański, swoim zaangażowaniem potwierdza zasadność istnienia Rady i współpracy naszego regionu w tym formacie, angażując jednocześnie do tego młodzież" - stwierdził Dariusz Pawłoś.

W ramach spotkania w Wismarze "odbyła się wspólna wymiana zdań między ministrami spraw zagranicznych państw członków Rady a przedstawicielami młodzieży. W maju młodzi ludzie z państw członkowskich Rady Państw Morza Bałtyckiego, także z Polski, wspólnie opracowywali projekty, mające na celu wzmocnienie odporności naszych demokratycznych społeczeństw w regionie Bałtyku w ramach projektu +CBSS Youth Ministerials+" - zauważył w wypowiedzi dla PAP ambasador RP w Berlinie Dariusz Pawłoś.

Posiedzenie w Wismarze, które odbyło się w dniach 1-2 czerwca, a w którym udział wzięli ministrowie spraw zagranicznych Niemiec, Danii, Islandii, Litwy, Norwegii i Szwecji, przedstawiciele Estonii, Finlandii, Łotwy, Polski oraz reprezentant UE, zakończyło przewodnictwo Niemiec w Radzie Państw Morza Bałtyckiego. W lipcu 2023 r. roczne przewodnictwo w Radzie rozpoczyna Finlandia.

Z Berlina Berenika Lemańczyk (PAP)

bml/ sp/