Belgijski lobbysta złożył skargę przeciwko przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen przed belgijskim sądem. Domaga się uchylenia jej immunitetu i zbadania wiadomości tekstowych wymienianych przez nią z dyrektorem generalnym firmy Pfizer, Albertem Bourlą - informuje Euractiv.

Jak podaje Euraciv, Von der Leyen i Bourla są podejrzewani o bezpośrednie negocjowanie za pośrednictwem wiadomości tekstowych przedłużenia kontraktu o wartości 1,8 miliarda euro na dodatkowe dawki szczepionki do krajów UE.

Frederic Baldan, belgijski lobbysta akredytowany przy instytucjach europejskich, zdecydował się ścigać von der Leyen, ponieważ uważa, że jej działania naruszyły finanse publiczne jego kraju i zaufanie publiczne, które w skardze określono jako „zbiorową wiarę w państwo jako instytucjonalną siłę działającą na rzecz dobra wspólnego”.

Baldan złożył skargę do sądu pierwszej instancji w Liege 5 kwietnia.

Portal wskazuje, że sędzia może być zmuszony zwrócić się o zrzeczenie się przez von der Leyen immunitetu do prowadzenia dochodzenia.

Według lobbysty von der Leyen działała z naruszeniem unijnych traktatów i poza swoim mandatem w imieniu państw członkowskich.

Jeśli chodzi o kwestie zdrowotne, traktaty UE przyznają Unii kompetencję wspierającą, co oznacza, że nie jest to kompetencja wyłączna ani dzielona z państwami.

Według Baldana państwa członkowskie upoważniły Komisję do zawarcia umowy ramowej na zakup szczepionek w ich imieniu, a nie samą von der Leyen.

Jednak - jak wskazuje portal - według unijnej komisarz ds. zdrowia Stelli Kyriakides von der Leyen nie brała udziału w negocjacjach umów dotyczących szczepionek przeciwko COVID.

Odnosząc się do kontrowersyjnych wiadomości tekstowych, o które bezskutecznie prosili już Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich i Europejski Trybunał Obrachunkowy, Baldan przekonuje, że usunięcie ich przez von der Leyen oznaczałoby zniszczenie dokumentów administracyjnych.

Dodał, że jeśli von der Leyen odmówi ujawnienia wiadomości, ponieważ są one prywatne, wskazywałyby one na "zażyłą relację między von der Leyen a Bourlą, co oznaczałoby poważny konflikt interesów w negocjacjach kontraktowych".

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ tebe/