Unijna komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała w środę w Warszawie podczas wystąpienia inaugurującego perspektywę finansową UE na lata 2021-2027 w Polsce, że otwiera się "nowy rozdział, który wspólnie budujemy w Polsce, budujemy w Europie, bo tylko wspólnie możemy się przeciwstawić się ryzykom i niebezpieczeństwom, których doświadczamy".

"Dzisiaj jest formalne przyjęcie nowej rundy europejskich programów spójności. To jest kwota 76 mld euro europejskich inwestycji w Polsce. Celem są ludzie, celem są Polacy. Średnio jest to koło 2 tys. euro dla każdej osoby, ale tak naprawdę oznacza to więcej niż tylko wsparcie finansowe. Jest to dowód na europejską solidarność. Jest to dowód na wartość dodaną, którą wnosi Europa dla polskich obywateli" - powiedziała Ferreira, dodając, że jest to też akt uznania, że "wszyscy jesteśmy powiązani, że wszyscy stoimy razem. Zaznaczyła, że "łańcuch jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniowo".

"Nie chcemy, żeby żadne z tych ogniw było słabe. Chcemy, żeby były mocne. Przypomina nam to, że w obliczu tak wielu wyzwań wspólny sukces Europy i indywidualny sukces państw członkowskich zależy od naszej zdolności pozostania, jako wspólnota. Dlatego dzisiaj celebrujemy ten wspólny wysiłek. Przyjęcie programu to kolejny kamień węgielny, tak istotny dla Polski w kontekście wspólnych celów i przyszłości Polski, która może być liderem i inspiracją dla innych" - wskazała unijna komisarz.

Reklama

Zwróciła uwagę, że Polska jest przykładem "doskonałego sukcesu". Jej zdaniem poziom ekonomiczny, poziom społeczny zdecydowanie się poprawił od wejścia Polski do Unii, ale Polska wciąż jeszcze ma przed sobą wiele wyzwań. Wskazała na różnice pomiędzy regionami, województwami, poszczególnymi społecznościami. "Musimy dalej działać dla tworzenia miejsc pracy i możliwości w każdym miejscu Polski. Tutaj usuwać przede wszystkim te wąskie gardła, promować niezbędne reformy, aby tworzyć środowisko dobre dla inwestorów i mieć pewność, że całe społeczeństwo korzysta z tych zmian" - stwierdziła Ferreira.

Reklama

Podkreśliła, że wszyscy musimy przygotować każdy region do przyszłości, tak żeby żadne z miejsc, żaden obywatel nie został z tyłu. "Takie są nasze wspólne cele dla Polski, dla Komisji. I to jest to, co udało nam się stworzyć i ująć w umowie partnerstwa między Polską, a Komisją, a dzisiaj mamy kolejny krok, ponieważ te cele są przekładane na konkretne działania w ramach programów spójności" - powiedziała Ferreira.

Wyjaśniła, że te programy to zespół inwestycji w każdym regionie Polski.

"Po pierwsze wspólny priorytet dla Polski i dla nas wszystkich, czyli bardziej innowacyjna Polska. W ramach programu przeznaczone będzie 13 mld euro na innowacje, na badania, na budowę kompetencji pracowników i ich firm. To będzie inwestycja w ponad 1000 korporacji, wspólne działania między firmami a uniwersytetami, instytucjami badawczymi. Chcemy tutaj zapewnić wartość dodaną. Jesteśmy zainteresowani wszystkimi propozycjami ze strony Polski. Chcemy je wdrażać" - zapewniła unijna komisarz.

Obecny podczas inauguracji komisarz ds. zatrudnienia i praw socjalnych Nicolas Schmit podkreślił natomiast, że polityka spójności od samego początku obecności Polski w UE była instrumentem modernizacji kraju oraz inwestycji w polskich obywateli. "Przyczyniła się do niezwykłego rozwoju społecznego i gospodarczego" - ocenił.

Dodał, że pomiędzy 2004 a 2020 rokiem Polska była drugim krajem w UE pod względem wzrostu PKB, zaś w ciągu ostatnich 10 lat polski wskaźnik bezrobocia spadł z 10 do 2 proc., aktualnie wynosi 3 proc., (według metodologii UE - PAP) co - jego zdaniem - pokazuje, jak środki UE pomogły w rozwoju Polski.

Komisarz Schmit zwrócił uwagę, że w tym momencie fundusze europejskie mają za cel łagodzić skutki kryzysu wywołanego pandemią trzy lata temu, żeby ochronić zdrowie obywateli i miejsca pracy. „Polska dobrze wykorzystała te fundusze, w szczególności instrumenty do wspierania firm i do ochrony miejsc pracy. Mówimy tu o 11 mld euro, które zostały wykorzystane do finansowania pracy” – podkreślił.

Zaznaczył, że rozpoczyna się nowa perspektywa, co będzie oznaczało wzmocnioną Europę na poziomie krajowym i regionalnym. Przypomniał, że środki będą inwestowane m.in. w ludzi, w infrastrukturę, w przeciwdziałanie skutkom zmianom klimatycznym w gospodarce oraz w społeczeństwie.

Komisarz wyraził również uznanie dla Polaków za przyjęcie tysięcy ukraińskich uchodźców, zwłaszcza dzieci. (PAP)

autor: Anna Bytniewska, Longina Grzegórska-Szpyt

ab/ lgs/ ewes/ mmu/