Z wnioskiem o likwidację MGH zwróciło się ministerstwo sprawiedliwości Rosji. Jak podkreśla "Nowaja Gazieta.Jewropa", sąd wydał decyzję w ciągu zaledwie jednego posiedzenia.

Resort sprawiedliwości powołał się w swoim wniosku na kwestie formalne. Zrzucił MGH, która ma status "organizacji regionalnej", że w latach 2019-2020 realizowała swoje przedsięwzięcia również poza wskazanym regionem działania, czyli poza Moskwą. Resort wymieniał np. obserwowanie przez działaczy MGH procesów sądowych w regionach Federacji Rosyjskiej, czy apele Grupy kierowane do władz regionalnych.

MGH powstała w 1976 roku z inicjatywy dysydentów skupionych wokół Andrieja Sacharowa. Przez następne lata zajmowała się monitorowaniem przestrzegania praw człowieka i nagłaśnianiem przypadków ich łamania. W 1982 roku musiała przerwać działalność w wyniku aresztowań bądź zmuszania do emigracji jej działaczy. Wznowiła działalność w 1998 roku i kontynuowała pracę we współczesnej Rosji, krytykując naruszenia praw człowieka, w tym podczas wojny w Czeczenii. (PAP)

Reklama

awl/ tebe/