Skierowanie we wtorek wniosku do ONZ z prośbą o podjęcie interwencji w kwestii reparacji wojennych - zapowiedział wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk. Celem jest uświadomienie społeczności międzynarodowej i najważniejszym organizacjom międzynarodowym, że jest problem nierozliczonych zbrodni - dodał.

Zapytany w Programie 1 Polskiego Radia o kwestię reparacji wojennych Mularczyk zaznaczył, że rząd polski podjął szereg działań w tej sprawie. "Wysłaliśmy ponad 50 not do krajów Unii Europejskiej, Rady Europy i NATO, tak, że ta sprawa jest znana w naszym kręgu kulturowym i cywilizacyjnym, wśród naszych sojuszników" - powiedział.

Dodał, że wystąpiono także do UNESCO w sprawie zrabowanych Polsce dzieł kultury oraz do Rady Europy. "W dniu dzisiejszym myślę, że to będzie chyba najważniejsze wystąpienie, czy interwencja, kierujemy również wniosek do ONZ z prośbą o podjęcie właśnie interwencji w tym obszarze" - zaznaczył Mularczyk.

Podkreślił też, że celem tych interwencji jest "uświadomienie społeczności międzynarodowej" oraz najważniejszym organizacjom międzynarodowym, że "jest problem nierozliczonych zbrodni".

Dodał, że działania dotyczące reparacji w ciągu ostatnich trzech miesięcy zmierzają do "umiędzynarodowienia problematyki odszkodowań i reperacji" oraz "uświadomienia politykom i dyplomatom, że ten problem jest nierozwiązany".

"Zwracamy się z prośbą o interwencję w tej sprawie, o stworzenie pewnej platformy dialogu z Niemcami, które nie chcą prowadzić tego dialogu" - dodał Mularczyk.

1 września 2022 r. zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej, z którego wynika, że ogólna kwota strat to ponad 6 bilionów 220 miliardów zł 609 mln zł. Raport przygotował działający w poprzedniej kadencji parlamentu zespół, którym kierował Mularczyk. (PAP)

Autor: Aleksandra Kuźniar

akuz/ mok/