„Potrzebujemy jedności i finansowej solidarności europejskiej w tworzeniu wspólnego rynku energii” – stwierdził prezydent Francji, opowiadając się za utworzeniem takiego rynku w Europie.

Macron dodał, że zadaniem UE i Komisji Europejskiej jest próba ustalenia limitów cen gazu oraz korytarzy przesyłu surowca, do czego ma mandat KE. „Musimy zablokować spekulacje na rynku energii i obniżyć ceny gazu” – podkreślił Macron.

Prezydent zapowiedział również, że Francja wycofa się z Traktatu Karty Energetycznej (TKE). Tekst ten, przyjęty w 1994 r., został uznany we Francji za "zbyt chroniący paliwa kopalne i niezgodny z celami porozumienia paryskiego”.

Reklama

Wysoka Rada ds. Klimatu oceniła w czwartek, że Francja i UE powinny opuścić TKE. Ten traktat jest niezgodny z „harmonogramami dekarbonizacji”, przewidzianymi w porozumieniu paryskim – zauważył Macron.

Prezydent potwierdził swoje wcześniejsze deklaracje, że Francja zamierza wspierać militarnie Ukrainę, w tym przeszkolić około 1000 żołnierzy ukraińskich oraz zintensyfikować dostawy broni, w tym systemów antyrakietowych i armatohaubic Caesar, jak również uczestniczyć w odbudowie Ukrainy zniszczonej przez wojnę.

Reklama

Prezydent Macron zapewnił, że UE zamierza walczyć z problemami żywnościowymi, spowodowanymi przez wojnę na Ukrainę i dostarczać żywność do Afryki.

Macron poinformował również, że Francja zaprasza Mołdawię do uczestnictwa w konferencji w listopadzie w Paryżu, której celem jest wsparcie tego kraju w kontekście zagrożenia związanego z wojną na Ukrainie i rosyjską inwazją.

Pytany o politykę UE i Francji wobec Chin, prezydent Francji przyznał, że w przeszłości „popełniono wiele błędów w związku ze sprzedażą infrastruktury Chinom”.

Macron przypomniał również ustalenia z czwartku z przywódcami Hiszpanii i Portugali odnośnie do przyspieszenia rozwoju połączeń energetycznych i wzmocnienia transformacji energetycznej w ramach tzw. Zielonego Ładu, w szczególności poprzez ułatwienie dostępu do źródeł i alternatywnych szlaków energetycznych dla Europy.

Przywódcy uzgodnili cztery punkty dotyczące połączeń energetycznych między Portugalią, Hiszpanią i Francją: zrezygnowali z projektu gazociągu MidCat i zapowiedzieli stworzenie korytarza zielonej energii, łączącego Portugalię, Hiszpanię i Francję z siecią energetyczną UE.

Liderzy trzech państw uzgodnili też sfinalizowanie długoterminowych połączeń gazowych ze źródeł odnawialnych między Portugalią i Hiszpanią, a mianowicie połączenia Celourico da Beira i Zamora (CelZa); omówili postępy w budowie gazociągu morskiego z Barcelony do Marsylii (BarMar), bezpośrednio łączącego półwysep Iberyjski z Europą Środkową.

W odniesieniu do energii elektrycznej trzej przywódcy wyrazili "pełne poparcie dla przyspieszenia wysiłków na rzecz sfinalizowania nowego połączenia elektrycznego przez Zatokę Biskajską. Zgodzili się zidentyfikować, ocenić i wdrożyć nowe projekty połączeń elektrycznych łączących Francję i Hiszpanię", jak podał Pałac Elizejski w komunikacie po spotkaniu.

Traktat Karty Energetycznej został podpisany w grudniu 1994 r.; jego sygnatariuszami jest 55 państw z Europy i Azji (w tym 51 państw ratyfikowało Traktat). Członkiem TKE jest także Unia Europejska. Traktat powstał jako platforma współpracy pomiędzy krajami posiadającymi surowce energetyczne i potrzebującymi inwestycji, a krajami posiadającymi kapitał, które chciały te surowce importować. Jego głównym celem było zabezpieczenie interesów obu tych grup poprzez ustanowienie przepisów dotyczących ochrony inwestycji i tranzytu.

Z Paryża Katarzyna Stańko (PAP)