Parlament Europejski chce, aby technologia blockchain służyła państwom UE do zautomatyzowania poboru podatków oraz do większej koordynacji przy opodatkowaniu kryptowalut. „To kolejny krok w skutecznej walce z uchylaniem się od opodatkowania w UE” – powiedziała PAP europosłanka Andżelika Możdżanowska (PiS).

Blockchain jest specjalnym rodzajem bazy danych, która zawiera stale rosnącą liczbę informacji pogrupowanych w bloki i powiązanych ze sobą. Każdy następny blok zawiera oznaczenie czasu, kiedy został stworzony oraz link do poprzedniego bloku, będącego zaszyfrowanym „streszczeniem” jego zawartości. Na tej technologii opierają się kryptowaluty.

Sprawozdanie europosłanki Lidii Pereiry (EPL), którego kontrsprawozdawcą była europosłanka Możdżanowska, zostało przyjęte przez PE na odbywającym się w tym tygodniu posiedzeniu plenarnym 566 głosami za, przy 7 głosach przeciw i 47 wstrzymujących się.

Zdaniem Parlamentu Europejskiego, państwa członkowskie muszą wykorzystywać wszystkie dostępne instrumenty w celu ułatwienia skutecznego poboru podatków, a jednym z tych instrumentów jest właśnie blockchain. Europosłowie wskazują, że unikalne funkcje tej technologii mogą zautomatyzować pobór podatków, ograniczyć korupcję i lepiej identyfikować aktywa, które podlegają opodatkowaniu.

„Nasze sprawozdanie wskazuje, iż technologia blockchain to skuteczny instrument, który może być również skutecznie wykorzystywany przez administracje skarbowe państw, np. w celu monitorowania transakcji VAT w czasie rzeczywistym, czy koordynacje rejestrów podatkowych różnych jurysdykcji. Technologia powinna ułatwiać oraz usprawniać nasze działania, dlatego tak ważne jest dla nas jej użycie i rozwijanie” – powiedziała PAP Możdżanowska.

Sprawozdanie PE wzywa też Komisję Europejską do oceny sposobów opodatkowania aktywów kryptograficznych przez różne państwa członkowskie oraz do większej koordynacji tego opodatkowania w UE.

„Aktywa kryptowalutowe muszą podlegać sprawiedliwemu, przejrzystemu i skutecznemu opodatkowaniu. Nasze kolejne kroki to przede wszystkim ocena sposobów opodatkowania aktywów kryptowalutowych przez różne państwa członkowskie” – zaznaczyła Możdżanowska.

Jak dodała, w tym kontekście trzeba pamiętać o suwerenności podatkowej państw członkowskich.

„Musimy również opracować jasną i szeroko akceptowaną definicję aktywów kryptowalutowych oraz spójną definicję tego, co stanowiłoby zdarzenie podlegające opodatkowaniu” – dodała europosłanka PiS.

Ze Strasburga Łukasz Osiński (PAP)