Do 30 czerwca 2022 r. obowiązuje rozporządzenie MSWiA w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim. W ubiegłym tygodniu MSWiA poinformowało, że rozporządzenie nie będzie przedłużane i przestaje obowiązywać od 1 lipca.

Z wnioskiem o wprowadzenie od 1 lipca zakazu przebywania na obszarze 200 m od linii polsko-białoruskiej granicy państwowej zwrócił się do wojewody podlaskiego komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Wojewoda wydał rozporządzenie na podstawie ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej.

Reklama

Służby wojewody poinformowały w środę, że wojewoda przychylił się do wniosku i w środę podpisał rozporządzenie w tej sprawie na podstawie ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 lipca i obowiązywać będzie do 15 września.

W uzasadnieniu rozporządzenia napisano, że komendant POSG wniosek swój uzasadnił m.in. utrzymującą się zwiększoną presję migracyjną oraz prowadzeniem prac związanych z budową bariery elektronicznej. W ocenie komendanta - jak podano - osoby postronne nie powinny mieć też możliwości obserwacji procesu technologicznego prac czy sposobu montażu, bo - jak podkreślono - "mogłoby to w przyszłości stanowić zagrożenie dla nienaruszalności granicy państwowej RP".

Reklama

W rozporządzeniu podano, że teren objęty zakazem wjazdu jest to teren województwa podlaskiego od trójstyku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi i Republiki Litewskiej - Marycha do znaku granicznego nr 498 oraz od północnego brzegu rzeki Bug do znaku granicznego nr 444.

Jak podano w komunikacie, obszar zostanie oznakowany tablicami z napisem "Obszar objęty zakazem przebywania - wejście zabronione". Odcinek graniczny objęty zakazem przebywania jest na terenie województwa podlaskiego i będzie wynosił 203,5 km.

Zakaz przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim, który wprowadził rozporządzeniami minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, obowiązuje od 1 grudnia do końca czerwca. Wcześniej, od 2 września do 30 listopada ub. r., na tym terenie był wprowadzony stan wyjątkowy.

Postępy prac przy budowie ogrodzenia na granicy

Obecnie trwają odbiory techniczne ukończonych odcinków bariery budowanej na granicy polsko-białoruskiej. Jak informuje SG, przęsła ustawione są na długości ok. 140 km, na pozostałych odcinkach (łącznie zapora będzie miała 186 km) prace też są zaawansowane.

Praktycznie w całości gotowa jest droga techniczna biegnąca wzdłuż granicy, a wykonawcy deklarują dotrzymanie terminu oddania całej zapory do użytku z końcem czerwca. Do końca trzeciego kwartału tego roku ma być gotowa również tzw. zapora elektroniczna, czyli wyposażenie ogrodzenia w sieć czujników i kamer.

W siedzibie Podlaskiego Oddziału SG w Białymstoku powstanie centrum nadzoru działające w oparciu o tę barierę elektroniczną, które będzie zbierać informacje i przekazywał je do placówek, aby reagowały na konkretne sytuacje na granicy.(PAP)

autorka: Sylwia Wieczeryńska