"Jest to początkowa część pierwszej 600-milionowej transzy w ramach nowego, wartego 1,2 mld euro, awaryjnego programu pomocy makrofinansowej na Ukrainie. Oczekuje się, że kolejna wypłata w wysokości 300 mln euro nastąpi w przyszłym tygodniu" – czytamy w komunikacie.

Wypłata następuje po szybkim przyjęciu przez Radę i Parlament Europejski wniosku Komisji dotyczącego nowego programu kryzysowego. Pozostałe środki (600 mln euro) zostaną wypłacone jeszcze w tym roku, zgodnie z protokołem ustaleń podpisanym przez UE i Ukrainę.

Równolegle z wdrażaniem programu pomocy makrofinansowej w sytuacjach nadzwyczajnych Komisja przygotowuje dodatkowy program pomocy makrofinansowej w celu dalszego wsparcia Ukrainy w dłuższej perspektywie, zgodnie z zapowiedzią przewodniczącej von der Leyen pod koniec stycznia, podano także.

Reklama

W ostatnich latach UE udzieliła Ukrainie znacznej pomocy. Od 2014 r. UE i europejskie instytucje finansowe przekazały na wsparcie ukraińskiej gospodarki ponad 17 mld euro w formie dotacji i pożyczek.

Kwota ta obejmuje przekazanie Ukrainie 5,6 mld euro w ramach pięciu programów pomocy makrofinansowej w celu wsparcia realizacji szerokiego programu reform w takich obszarach, jak walka z korupcją, niezawisły wymiar sprawiedliwości, praworządność i poprawa klimatu biznesowego.

W ramach ostatniego programu pomocy makrofinansowej dla Ukrainy UE wypłaciła 1,2 mld euro. Program zakończył się w 2021 r., kiedy Ukraina wdrożyła wszystkie warunki uzgodnione w protokole ustaleń w zakresie zarządzania finansami publicznymi, sprawowania rządów i praworządności oraz poprawy klimatu biznesowego.

Jednocześnie Komisja pracuje nad rozmaitymi formami wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych. Obejmują one zarówno pomoc humanitarną, jak i pomoc w zakresie ochrony ludności.

1 marca przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen zapowiedziała co najmniej 500 mln euro dodatkowego finansowania ze środków UE na działania w zakresie reagowania na humanitarne konsekwencje kryzysu.

Operacje pomocy makrofinansowej (MFA) są częścią szerszego zaangażowania UE w krajach sąsiednich i mają być wyjątkowym instrumentem reagowania kryzysowego UE. Są dostępne dla krajów sąsiadujących z UE, które borykają się z poważnymi problemami z bilansem płatniczym.

W styczniu 2022 r. Komisja zaproponowała zwiększenie wsparcia finansowego dla Ukrainy za pomocą nowego pakietu pomocy nadzwyczajnej w wysokości do 1,2 mld euro. Ponadto UE jest gotowa do dalszego inwestowania w przyszłość Ukrainy poprzez nasz Plan Gospodarczy i Inwestycyjny, którego celem jest pozyskanie do 6,5 mld euro inwestycji w nadchodzących latach.