Zapewnienie ścieżki do uzyskania obywatelstwa 11 mln osób przebywających w USA bez odpowiedniej dokumentacji – takie obietnice w kampanii wyborczej składali demokraci. Zmiany w prawie migracyjnym zawarto w projekcie ustawy o wydatkach socjalnych przegłosowanym już przez Izbę Reprezentantów. Realizacja wszystkich jej celów pochłonie 2 bln dol. Nowe przepisy dotyczące migrantów zapowiadano jako największą reformę od 35 lat. Zostały okrojone, ale dla milionów migrantów to i tak perspektywa postępu na długiej drodze do obywatelstwa.
– Zgodnie z projektem ustawy istniała będzie możliwość przyznania osobom przebywającym w USA bez ważnego statusu imigracyjnego tymczasowej ochrony prawnej przed deportacją, pozwolenia na przebywanie w kraju oraz możliwości ubiegania się o pozwolenie na pracę. Pozwolenie na pracę umożliwi podjęcie legalnej, niekiedy lepszej pracy, uzyskanie numeru ubezpieczenia socjalnego oraz w miarę normalne funkcjonowanie w społeczeństwie – wyjaśnia adwokat imigracyjny Paweł Boruch. Zapisy te dotyczą mieszkających w Stanach Zjednoczonych, którzy przybyli do kraju przed rokiem 2011.