Ponad 40 państw uzgodniło we wtorek podczas trwającej w Glasgow konferencji klimatycznej COP26 zaproponowany przez Wielką Brytanię plan mający na celu przyspieszenie rozwoju przystępnych cenowo czystych technologii na całym świecie do 2030 r.

Wśród stron, które uzgodniły plan, są oprócz Wielkiej Brytanii, Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Indie, Australia, Turcja, i Chiny. Jego ustalenia przewidują, że państwa i przedsiębiorstwa będą co roku koordynować swoje działania na rzecz klimatu, aby przyspieszyć i zwiększyć skalę rozwoju i wdrażania czystych technologii.

Celem planu jest sprawienie, by do 2030 r. czyste technologie stały się na całym świecie najbardziej przystępnym cenowo i dostępnym wyborem w najbardziej zanieczyszczających sektorach.

Plan składa się z pięciu celów na pięciu obszarach, nazwanych "przełomami z Glasgow", które mają zostać osiągnięte do 2030 r. Te pięć obszarów odpowiada za ponad 50 proc. światowej emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z tymi celami, czysta energia ma stać się najbardziej przystępną i niezawodną opcją na całym świecie; pojazdy o zerowej emisji mają stać się nowym standardem i być dostępne, przystępne cenowo i zrównoważone we wszystkich regionach; stal wytwarzana z niemal zerową emisją ma się stać preferowanym wyborem na rynkach światowych, a jej efektywne wykorzystanie i produkcja zostaną ugruntowane i rozwijać się będą we wszystkich regionach; przystępny cenowo odnawialny i niskoemisyjny wodór ma być dostępny na całym świecie; odporne na warunki klimatyczne, zrównoważone rolnictwo ma stać się najbardziej atrakcyjną i szeroko przyjętą opcją dla rolników na całym świecie.

Rząd Wielkiej Brytanii twierdzi, że dzięki realizacji pierwszych pięciu przełomowych celów może powstać 20 milionów nowych miejsc pracy na całym świecie, a także może to zwiększyć światowe PKB o ponad 16 bilionów dolarów.

"Poprzez uczynienie czystej technologii najbardziej przystępnym, dostępnym i atrakcyjnym wyborem, domyślnym rozwiązaniem w sektorach, które są obecnie najbardziej zanieczyszczające, możemy zmniejszyć emisje na całym świecie. Przełomy z Glasgow przyspieszą ten proces, tak aby do 2030 r. czyste technologie mogły być stosowane wszędzie, nie tylko ograniczając emisje, ale także tworząc więcej miejsc pracy i większy dobrobyt" - oświadczył brytyjski premier Boris Johnson.