Reklama

Dokument przyjęto 43 głosami, a Rosja, Indie, Chiny i Japonia wstrzymały się od głosu. Rezolucję zaproponowały Kostaryka, Malediwy, Maroko, Słowenia i Szwajcaria.

Propozycje zawarte w rezolucji krytykowane były wcześniej przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone, jednak Zjednoczone Królestwo nieoczekiwanie poparło nowy dokument. USA w 2018 decyzją administracji ówczesnego prezydenta Donalda Trumpa zadecydowały o wystąpieniu z Rady Praw Człowieka ONZ.

Rada Praw Człowieka ONZ jest organem pomocniczym Zgromadzenia Ogólnego ONZ działającym od 2006 roku. Zastąpiła Komisję Praw Człowieka ONZ, przejmując większość jej funkcji, co miało przede wszystkim służyć poprawie efektywności działania tego organu. Siedziba Rady mieści się w Genewie w Szwajcarii.