"Prezydencja i państwa członkowskie po raz kolejny zdecydowanie potępiają i odrzucają proaktywne stosowanie przez Białoruś presji migracyjnej, jej wkład w organizację nielegalnego przekraczania granic z Litwą, a także z Polską i Łotwą oraz próby instrumentalizowania ludzi do celów politycznych. Ta agresja jest nie do przyjęcia" - czytamy w nieoficjalnej wersji dokumentu.

Państwa członkowskie i Komisja Europejska mają też zaapelować o zaprzestanie współpracy z białoruskimi organami i instytucjami rządowymi oraz o zaprzestanie ich finansowania z Programów Współpracy Transgranicznej, realizowanych w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020.

Spotkanie szefów MSW, które odbędzie się za pośrednictwem połączenia wideo, zostało zwołane na środę przez prezydencję słoweńską w Radzie UE jako reakcja na działania Białorusi.

Problem migracji na Litwę nasilił się pod koniec maja. UE jest przekonana, że Białoruś wykorzystuje nielegalnych migrantów, w większości Irakijczyków, jako broni przeciwko Wspólnocie, w odwecie za nałożone na Mińsk sankcje i wsparcie dla białoruskiej opozycji.

W środę ministrowie mają podkreślić, że UE jest zdecydowana, by podejmować wszelkie niezbędne środki w celu skutecznej ochrony granic zewnętrznych i odsyłania osób, które nie mają prawa pobytu na terytorium Wspólnoty.