Unia Europejska (UE) zainwestuje 118 mln euro w 32 małe innowacyjne projekty niskoemisyjne w kilkunastu państwach członkowskich UE, w tym w pilotażową fabrykę wodoru o mocy 5 MW w Polsce, poinformowała Komisja Europejska (KE).

"Wybrane do finansowania projekty zostały ocenione przez niezależnych ekspertów pod kątem ich zdolności do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, w porównaniu z technologiami konwencjonalnymi, oraz zdolności do innowacji wykraczających poza stan najnowszej wiedzy naukowej i technicznej, a także tego, czy zaawansowanie tych projektów pozwala na ich szybkie wdrożenie" - czytamy w komunikacie.

Wśród wyłonionych projektów znalazła się planowana przez zespół elektrowni Adamów- Pątnów- Konin inwestycja w zieloną fabrykę wodoru o mocy 5 MW.

Projekt ma na celu opracowanie systemu elektrolizy wody do produkcji zielonego wodoru, który miałby być wykorzystywany w sektorze transportu.

"System będzie składał się z dwóch elektrolizerów PEM (proton exchange membrane) zasilanych przez źródła odnawialne, pochodzące zarówno z elektrowni fotowoltaicznej (60%) jak i od dostawców zewnętrznych (40%). Oczekuje się, że zdolność produkcyjna wyniesie 710 ton wodoru rocznie" - czytamy w opisie projektu.

Główny innowacyjny element projektu polega na budowie własnej konstrukcji stosu elektrolizera, pozwalający na oszczędności w zakresie efektywności energetycznej 5%, podczas gdy zaktualizowany benchmark EU ETS wynosi 6,63 tCO2/t wodoru, emisje na jednostkę wyprodukowanego wodoru dla projektu obliczono na 0,51 tCO2eq/t wodoru. Zakłada się, że projekt pozwoli na ograniczenie o 96% emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z technologią konwencjonalną, podano także.

Dofinansowanie otrzymał też projekt z zakresu baterii litowo-jonowych, który ma być realizowany na terenie Polski przez firmę Northvolt.

KE dofinansowała również przedsięwzięcia z kilkunastu innych państw unijnych oraz Islandii i Norwegii. Ich celem jest wprowadzenie na rynek technologii niskoemisyjnych w sektorach energochłonnych, sektorach wodoru, magazynowania energii i energii odnawialnej.