Prezydent USA zapowiedział, że władze federalne będą bliżej przyglądać się transakcjom zachodzącym w strategicznych sektorach gospodarki, takich jak technologie, ochrona zdrowia czy produkcja żywności.
Szczegółowa analiza operacji największych podmiotów ma przeciwdziałać nadmiernej konsolidacji i przynieść efekt w postaci większej konkurencyjności oraz wzmocnienia rynkowej pozycji obywateli. Docelowo powinna też ułatwić wejście na rynek mniejszym firmom, a także korzystnie wpływać na poszanowanie praw pracowniczych.